10/31/2018
Hoàng Xuân Sơn: Thu

Ảnh (Lưu Na)

 

một khúc thu

 

chim ca.  héo lánh ban ngày

rơi xuống triền vực

hồ mây lãng điều

áo vàng ngợi

khúc đăm chiêu

du di trên những ngón thiều đứt dây

nối thầm.  cảm nghiệm hơi may

không trăng hút bụi

không mày nhíu kim

thu dung có bữa trao mềm

đường tha thướt chẩy vào niêm luật người

mười chín tháng chín 2016

 

thu chiếu lệ

 

tẩn mẩn như sương buồn

lời tà dương kín miệng

một chốc.  rồi mây tuôn

người còn ho húng hắng

 

người đứng tẻ như cây

ôm ngực gầy.  ủ bóng

nghe tiếp giáp hình hài

chút hồ trường bất động

 

rúc âm còi lẩn lút

thức dậy.  đời phiêu xa

tầu va vào đơn thoại

về đâu cũng nhớ nhà

 

đi đâu.  chừ lẻ bạn

đường viền neo song đôi

nhìn.  vẫn nhìn.  đâm lẫn

khúc quanh núi chạm đồi

20 oct.  2015

 

thu nh[ớ] [ỡ]  [ờ]

              đáp lời mưa nắng nguyễn đăng thường

 

thở vàng.  dưới trán heo may

cùng nghe thu ảm

đạm ngày tiêu sơ

một khấc ghi.  dấu

bụi bờ

rồi mênh mang trắng

phất phơ rừng chiều

mầu ngào đỏ tợ son kiêu

thèm môi vị đắng hôn

điều lãng quên

thưa em thưa em thưa em

gần trong gang tấc vẫn thèm nhớ xa [*]

hương thuỳ mị phải chăng là

chút bay vụng dại

bám tòa cúc xanh

 

hoàng xuân sơn

mười tháng chín/2015

[*] mượn ý Thanh Tâm Tuyền

 

 

 

 

©T.Vấn 2018