11/24/2018
Hoàng Xuân Sơn: return & trong lòng tay

Phong Lan – Tranh: Mai Tâm

 

 

return

 

sự quay trở lại của vòng hoa

sẽ đẩy chiều đi tới nhạt nhòa

hoa.  và người cùng run rẩy đứng

chiều ơi chiều ơi chiều bao la

 

 

trong lòng tay

                                gởi duyên

 

tôi cầm bút

em cầm khăn

chúng ta trao đổi một lằn vi sinh

bởi vì câu chữ hiện hình

nên lô sơn cũng đồng tình khói mây

tôi cầm tay

em cầm tay

chúng ta trần thuật

một ngày

nhân

gian

 

hoàng xuân sơn

nov.2018

 

 

 

©T.Vấn 2018