12/21/2018
Như Thương: VÒNG GAI THÁNH LỄ

 

Vòng gai Thánh Lễ chuông ngân

Chúa xưa chuộc tội hiến thân cho đời

Vòng gai Thánh. Vòng gai người …

Vinh danh Thánh Ý. Đất trời hỗn mang!

Trần gian con lệ muôn vàn

Cha ơi, Thánh giá dặm đàng dâng Cha

Đoái thương dân Việt can qua

Dẫu thời chinh chiến đã xa hôm nào

Chúng con nước mắt nghẹn ngào

Đâu rồi nhà Chúa với bao dung Người

Trái tim nhân ái xa rời

Thiên đàng, hỏa ngục: Vạn lời Chúa răn

Thiện tâm nhân thế còn chăng?

Phút giây Phán xét: Ăn năn muộn màng

Cúi xin ơn phước Bình An

Cho quê hương Việt dặm ngàn xa xăm

Như Thương

(Mùa Giáng Sinh 2018)