01/07/2019
Hoàng Xuân Sơn: Thơ Cho Bạn / Ào

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

Hơn 50 năm gặp lại Lê Viết Võ

Mừng bạn còn sức vóc

Vẫn ra quân cợt đùa

Trên luống đời lổm ngổm

Trước sau vẫn là vua

An bề riêng một cõi

Mừng bạn mừng tôi già

Tiếng khánh chiều ngân đẹp

Cười hả hả ha ha

Tháng giêng 19 ở San José

 

ào

nằm (lạo) xạo một lúc chơi

bỗng nghe diện mạo

lào xào

trăng

hoa

em ơi chiều nhọc nắng lòa

cái sân muốn trợt

cái tòa muốn xiêu

mình thì cứ đứng phiêu phiêu

nghe gió máy

thổi ít nhiều lân la

một là giáp mặt người ta

hai là lẳng lặng

tà tà rút

lui

hoàng xuân sơn

Sj. Jan.19

 

 

 

 

©T.Vấn 2019