04/09/2019
Nguyễn Hàn Chung: Anh thề không một phút nào tìm em/Bài kệ âm dương/Cắm

  

Quỳnh Hương – Ảnh: HKL

 

 

Anh thề
không một phút nào tìm em

 

Bây giờ lạy chúa ba ngôi
Em vô tăm tích nổi trôi chốn nào
Yêu mà không dám liều sao
Những lời yêu rất nghẹn ngào về đâu!

Bây giờ ta đã lạc nhau
Nhưng câu thơ chẳng bạc màu đâu em
Em về nhớ hãy quàng khăn
Gió đông chí lạnh không còn anh che

Bây giờ anh vẫn còn nghe
Tiếng em trong những tiếng ve kêu chiều
Anh bày chén bát nồi niêu
Đợi thương nhớ chín rót chiều ra mâm

Bây giờ em đã xa xăm
Anh thề không muốn tìm em chút nào
Chắc em cảm thấu vì sao
Anh thề không một phút nào tìm em!

 

 

Bài kệ âm dương

em mà âm
đạo đức kinh
thì anh dương
vật vã mình rong chơi
em cõi âm
hộ vệ đời
thì anh dương
vật vờ nơi cõi phàm
em biến âm
thần rất ham
anh dương
cương đến điêu tàn
khói mây
em không âm

đạo nghĩa nào
anh dương
cụ cựa rạt rào
nữ lang
âm âm
vật vật
lỡ làng
dương dương
cụ cụ quy hàng
tình chung

 

 

Cắm

Cắm câu vào hạt mưa giông
cắm môi cắm tóc cắm trong chân mày
cắm vào đâu cũng say say
không riêng chi dấu vân tay em cầm

Cắm vào từng hạt lâm thâm
sương sa sớm rớt âm thầm nghiêng vai
cắm vào khuya tiếng thở dài
câu thơ gãy nhịp em hoài đợi anh?

Cắm quân từ tóc em xanh
cắm khi em đã trở thành tân nương
cắm hoa mà cắm dị thường
nên tan tác nẻo mù phương.Tệ tình

Chiều rồi sao có bình minh
cầu vồng bảy sắc cũng thành vô duyên
cắm sào đợi nước sông lên
chỉ nghe sóng vỗ bập bênh chân đò

Nguyễn Hàn Chung