05/03/2019
Nguyễn Hàn Chung: chat/chèn

Lối Cũ – Tranh: Mai Tâm

 

Chat

 

Em không còn chat với tôi
một mình tôi một mình tôi chat mình
xa em tôi vẫn có tình
yêu em tôi chat để dành không tiêu

Những khi túng thiếu đâm liều
đem thơ ra chợ tình yêu chat hoài
chat mà không chat với ai
chat trong sợi tóc đời trai ngậm ngùi

Bao giờ chat khúc buồn vui
lại lôi ngọn mía cũ lùi tàn tro
bao nhiêu chat cuộc hẹn hò
ở trong mật mía chat cho ngọt bùi

Em không còn chat còn tôi
còn tôi còn chat chat lời nhớ em
ví dầu tăm cá bóng chim
tôi còn chat nổi chat chìm chat xưa

 

Chèn

Em từ
chèn
khít
lên tôi

Hai thiêu thân
múa
cặp đôi lạc bầy

Vẫn còn
hở
dấu vân tay

Cho nhau
chèn
thế gian này
vào trong

 Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019