07/09/2019
Như Thương: VÓC NGỌC

Hoa Về Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

 

Yêu em ở chỗ em nằm

Chỗ dấu chân cát, chỗ trầm hương bay

Chỗ trời nghiêng đất, lệch mây

Em ơi vóc ngọc… Ta quay quắt tình

Trùng khơi có biết dặm nghìn

Lưu hoài bóng đổ. Mắt nhìn tìm nhau

Dẫu xa xăm vẫn một màu

Dẫu phai son đỏ, cạn sâu cõi lòng

Trăm năm biển của mênh mông

Nghìn năm Em vẫn nụ hồng riêng Anh

Đưa em theo sóng biếc xanh

Có con ốc nhỏ hóa thành lầu son

Trùng dương như thể môi ngon

Mặn nồng với biển, véo von với tình

Trăm nghìn hạt cát lung linh

Về đây hội tụ cung nghinh chúng mình

 

Như Thương

 

 

©T.Vấn 2019