09/05/2019
Nguyễn Hàn Chung: Dị bản hỏi

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm

 

 

1

Cầm tay hỏi nhỏ tuổi vàng
Mi còn nhớ bến sông Hàn chỗ mô?
Trên cầu inh ỏi ô tô
Dưới cầu mấy chiếc ca nô xé chiều

2

Mừng rơn choàng quýnh vai nàng
Hỏi em cái bến sông Hàn chỗ mô?
Trên cầu trai gái nhi nhô
Dưới cầu con nước thẫn thờ liếm chân

3

Níu bờ thon hỏi ngỡ ngàng
Chỉ dùm qua, bến sông Hàn chỗ mô?
Trên cầu xí xố xi xô
Dưới cầu con nít tồ tồ ướt sông

Nguyễn Hàn Chung

 

 

©T.Vấn 2019