11/19/2019
Phan Tấn Hải: DÒNG CHỮ BAY LÊN/WORDS FLYING AWAY

 

Xanh – Tranh: Mai Tâm

 

 

DÒNG CHỮ BAY LÊN

 

Trang giấy nửa đêm

bàn tay mỏi

dòng thơ phả khói

 

có hồn tôi rơi

giọt mực chảy

lăn tròn không thôi

 

từ biệt thôi tay bút mỏi rồi

 

từ biệt anh người thơ, những dòng

chữ trôi theo trí nhớ

 

từ biệt anh người đi trước những đường thơ

cô quạnh, từ biệt thôi người thơ,

 

một thời thơ ấu của tôi. Một

đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,

chép xuống những hồn thế kỷ, từ

biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi,

những hồn thơ ơi. Từ biệt ơi,

 

những hồn thơ ơi khi anh nằm

xuống, và chữ từng dòng theo nhau

lặng lẽ bay lên thật xa, thật

xa — rải xa những hồn tôi ơi.

.

 

 

WORDS FLYING AWAY

 

On the paper at midnight

my writing hand feels tired

lines of poetry get blurred with fog

 

and my soul rolls

alongside the ink lines

unstoppably

 

farewell now, my writing hand gets so tired

 

saying farewell to you, the poet, with

lines of words flowing from memory

 

farewell to you, who walks ahead of me on

the lonely path of poetry, farewell to my dear poet

 

and also to my childhood days. One

life, one time, sitting and gazing at

the paper, writing down the soul of century, farewell

now to the tired writing hand and to the closed eyes and

to the souls of poetry. Farewell now

 

to the souls of poetry when you lie

down and when words in line

softly fly away and

fly high away – scattering my souls away.

 

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

©T.Vấn 2019