03/24/2020
hoàng xuân sơn: LỘ KHÊ

clip_image001

Bàn nẻ chân đất mật
Hết rồi mạch phù sa
Mặn lùa nhau ra biển
Cây rơm ở lại nhà

 

hoàng xuân sơn
Sắp thứ sáu mười ba
Tháng 3, 2020

 

©T.Vấn 2020