04/24/2020
h o à n g x u â n s ơ n: H O A C H U Ô N G

 

Hoa Kèn – Tranh: Mai Tâm

 

Và rồi cũng ngỡ hoa đi

độc bình trên cạn

xuân thì dưới khe

nghìn năm nhớ quá

hoa về

chuông rung một cánh buồn nghe

mịt mờ

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

{9:21 am}

23 avril 2020