07/02/2020
h o à n g x u â n s ơ n: C Á I L À M N Ê N

clip_image002

Hoa là gì ai cũng biết

môi là gì khó đoán tinh tường

khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật

khi môi tìm môi

ai chẩn đoán được liệu pháp

dưỡng chất trần gian nào *

sẽ làm nên lũ lụt

 

h o à n g x u â n s ơ n

23 juin 20

*  Bùi Giáng: Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (Andre’ Gide)

©T.Vấn 2020