09/02/2020
Nguyên Lạc: LỜI RU MẸ

Ảnh (Soan Phi)

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm” (Hát ru Nam bộ)

*

À ơi mẹ hỡi mùa thu
Mùa thu năm đó biệt mù con đi
Đem theo tàn mộng xuân thì
Bao năm chờ đợi… còn gì nữa đâu?!
.
Ngày về trông trước nhìn sau
Tìm đâu bóng mẹ? … “Trên đầu mây bay” *
Bao năm “cải tạo” đủ dài
Đủ cho mắt mẹ khóc ai hóa mù!
.
À ơi con hỡi mùa thu
Những lời ru mẹ nghìn thu vẫn còn
Bao năm mẹ đã ru con
Giờ con ru lại … lời buồn mẹ ru
.
À ơi con hỡi mùa thu
À ơi mẹ hỡi… Tìm đâu bóng hình?!
………..
* Mượn ý thơ Thôi Hiệu
.
Nguyên Lạc

 

 

©T.Vấn 2020