10/27/2020
Nguyên Lạc: QUÊ HƯƠNG CÒN GÌ?

 

.
Quê hương còn gì để nhớ?
Dối gian chia rẽ lòng người!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Máu xương lãng phí dân tôi!
.
Quê hương còn gì để nhớ ?
Chia nhau trên những tai ương [*]
Cười vui trên những căm hờn
Trưởng giả học đòi “giao hưởng”
.
Mệnh danh tương lai dân tộc
Dạy con em chữ lạ lùng
Thiên tai đói nghèo dân khóc!
Chia nhau cùng hưởng “công trình” [**]
.
Quê ơi khổ đau hãy chịu !
Dân ơi oan nghiệt phải đành !
Mệnh danh giang sơn giàu mạnh
Tạo bao thống hận điêu linh !
.
Quê hương chắc còn để nhớ?
Hận ai đốt cháy cơ đồ!
Bao nhiêu công ơn tiên tổ
Tư dục họ nỡ thờ ơ!
.
Người ơi sao không lên tiếng!
Chúng quên xương máu ông cha
Dân Việt ơi mau góp tiếng!
Kẻo mai mất trắng sơn hà
……….
[*] Ăn chặn đồ cứu tế
[**] Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm để lấy đất của dân và những công trình khác.
.

Nguyên Lạc

 

 

 

©T.Vấn 2020