03/31/2021
Phạm Doanh: Ma trận/Tà Niệm/Ta từ đâu, ta về đâu

Chập chờn – Ảnh: Lưu Na

 

Ma trận

Người từ ma trận vào đời
Quẩn quanh cũng chẳng thoát rời sợi dây
Phải chăng thực thể là đây
Hay ngàn ảo giác giăng đầy thần kinh
Đôi khi ngờ vực chính mình
Có hay không có, tâm linh mịt mùng
Suốt đời mong một tiếng cồng
Rền trong trí não, giải công án này.

 

The Matrix

Emerging from the Matrix

One can’t escape the umbilical cord

Is it the reality?

Or deception of the senses?

Sometimes one is doubtful of oneself

in the obscured consciousness

Do I exist or do I not ?

All my life I’ve been waiting for the gong strike

Thunderous gong strike to solve this Koan.

 

 

Tà Niệm

Xếp chân làm bộ như thiền
Mà nghe tà niệm còn nguyên đáy lòng
Bóng hồ ly, gió lạnh phòng
Thướt tha áo mỏng ngực trần lả lơi
Bài kinh học mãi quên lời
Vòng tay thèm một thân người mảnh mai
Hình như trời sáng bên ngoài
Nhắm hay mở mắt cũng hoài công tu.

 

 

Lecherous Mind

The legs folding in lotus seat I pretend to meditate

But feel lecherous in the bottom of my mind

Cold wind fills the room, as do succubi’s shadows

In gossamer robes seductively bare-breasted

Make me forget the sutra wordings

My arms yearn for the slender body

It’s probably dawn outside now

With open or closed eyes, meditation is fruitless!

 

 

Ta từ đâu, ta về đâu

Ta từ vô ý đất trời
Ngẫu nhiên cha mẹ, vào đời láo lơ
Năm mươi năm lẻ đến giờ
Trong từng hơi thở nghi ngờ bản thân
Cuối đời viễn mộng phù vân
Ngẫm ra mọi sự chỉ ngần ấy thôi
Bụi tro, tro bụi tái hồi.

 

 

Where am I from, where do I go to?

From accidental collision of heaven and earth

And my parents’ joining, I came into the world, unaware

Fifty odd years until today

In every breath I’m doubtful of myself

Now at the end of a fleeting life full of delusions

I reckon that everything comes down to

“Dust to dust, ashes to ashes”

 

Phạm Doanh

(Tác giả chuyển ngữ)

 

 

 

 

©T.Vấn 2021