06/25/2021
N g u y ễ n H à n C h u n g: Tán chuyện thơ với bạn

Chia tay – Tranh: Thanh Châu

 

Gọi phone hỏi thăm bạn gái

sao không thấy báo in thơ

bạn nói từ lâu triệt sản

đẻ làm chi lũ bá vơ

 

Dù đẻ từng bầy từng lứa

thì cũng toàn lũ mịt mờ

 

Lỡ sướng sinh lầm có một

ai mỉa mai chối giả vờ

vẫn thấy vô cùng ốt dột

nghe người tán tụng hay thơ

 

Không kiếm ra chồng quan lớn

xây cất lâu đài dinh cơ

lĩnh chi mấy xu vỏn vẹn

mà đau thốn cả nồi hơ.

 

N g u y ễ n  H à n  C h u n g

 

June.24.2021

 

 

 

 

©T.Vấn 2021