07/20/2021
Nguyễn Hàn Chung: nghe thơ/Tình yêu thời face book/Tôi đi, tôi về

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu

 

nghe thơ

hắn đè em xuống
đọc thơ
bàn tay thi sĩ
múa rờ
chon von
không nghe em sợ
hắn buồn
nghe vài câu
muốn cởi truồng
lội sông

 

Tình yêu thời face book

M làm bộ nói yêu n
rồi ôm hông gã tình nhân ngủ vùi
rứa mà n đứng n ngồi
không yên cứ ngỡ là đời lên hương

M làm bộ nói yêu thương
mà con tim giống như đường freeway
rứa mà n uống cho say
làm thơ như bợm khoe ngày khoe đêm

M làm bộ nói không thèm
mà vô tài khoản xem đèm đẹp chưa
rứa mà n cứ gió mưa
cầm thư m đọc đến hai mấy lần

M làm bộ nói không cần
rồi ra tòa án coi gần tới đâu
rứa mà n lại đi cầu
ơn trên phù hộ bạc đầu răng long

Làm sao biết kẻ hai lòng
n vui như pháo nổ trong tiệc tùng
thời a còng (@) chữ thủy chung
còn nghe mấy gã điên khùng làm thơ

 

 

Tôi đi, tôi về

Tôi đi họ đổi thành tên
tôi về ăn lá rau dền vẫn ngon
tôi đi xe, dép ít mòn
tôi về cái lớp da non phản thùng

Tôi đi từ tạ ngủ mùng
tôi về muỗi vẫn tình chung truy tầm
tôi đi bùn hết níu chân
tôi về xế hạ cởi trần tắm mưa

Tôi đi ra chỗ cây dừa
khắc con tim với câu thơ khật khùng
tôi đi râu tóc rối tung
tôi về bộ dạng yên hùng xuống trai

Tôi đi như bất kỳ ai
Tôi về chẳng giống ai ngoài giống tôi

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021