T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: Chuyển & Động

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

rừng người di động

từ trường ngất ngư

tù và qua biển

lênh đênh thần phù

 

người loang như bụi(*)

người bò như sên

túm-tùm-đổ-tháo

dính thân phận hèn

 

bơi người trong rọ

vãi túa ra đường

cái ru bờ bụi

ngủ lùm tang thương

 

mai mình về tới

quê hương quê hương

trăm năm về tới

ngộ không vô thường

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

31 tháng bảy năm 2021

(*) ý: Du Tử Lê

ảnh từ FB Nguyễn Đăng

* * * *

GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG, Trịnh Công Sơn

Duo:  Khánh Ly/ Hoàng Xuân Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=8S6EEOGCD90

GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG – TRỊNH CÔNG SƠN

[ Duo Khánh Ly – Hoàng Xuân Sơn ]

Edited (mp3cut.net)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021