T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hoàng xuân sơn: M Ù a hÈ CỦa [M]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Lối cũ – Tranh: Mai Tâm

 

 

Em cứ nấp như thế

trong áo váy

trong khăn quàng cổ

nấp trong giày giày rủ đi chơi

trắng tinh cùng gió

em cứ rình rang đây đó

nấp trong cây nắng nhìn mồ hôi trộm

nấp trong cơn khát bia vại um tùm

du theo bạn nói cười hể hả

những viên đá chạm ngày lanh canh

em cứ thế nấp vào tăm bọt

bọt sủi tình thơ

có anh ngồi đợi

buổi chiều

loang dần cuộc phiếm du

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

19 tháng bảy 20

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020