T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: niên liễm bất bình

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 _MG_3524

Ảnh : Lưu Na

 

 

màu chì

 tủn mủn

đồng tiền sứt cạp

cái váy đạp cái quần

mò trong niên liễm đông ken

hội người                        dzui

cu bần

thiu thỉu

lõ quần cháy

rơm

chấu khuôn           dài thậm thượt.

bờlời mê doại

mặt là mặt

lờ

cậu tôn mợ tôn

[thời hậu đậu]

trì kéo                   rặn

ma-dzê

 

 

mướn

 hột vịt lộn luộc hột vịt lạt

luộc lại vẫn lộn

lôn huyền cái đầu chó

hóa dê

 

 

ca bè

 khu trục cải giọng.  người.  trấn.  lột

háthát          khò khè.  túi.         đuiđui

tuổi đời bưng bít hàm nô bộc

không nghe ta thì cũng sợ người

 

 

nâng

hãy nâng cấp tự sướng

đặng lâng lâng tỏa trời

[kệ mẹ chúng nó chứ]

mình chơi.  mình cứ chơi

 

 

bi

bi tròn.  bi méo.  bi vuông

bỏ mả các chú khủng luôn tụi mày

nâng hoài.  chả bõ bèn tay

 

 

bảy mươi đời phất

hết chích dạo thì tới hoạn heo

đâu mà ra chóp bu đực cái

phấtphấtphất

tuyến liệt tiền

dưa cải

đ.m  cuộc đời

tao đây        bãi nại

 

 

phục sức lạ kỳ

 đưa cái tên lên lưới

lưới mắc võng

bắt đầu chu kỳ

cuộc ăn vạ

bài thơ.  chiếc tã lót

kẻ phàm phu

 

hoàng xuân sơn

22 juin 2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2016