T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: xả & gió. và lịch

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

hố tư tưởng

Hố Tư Tưởng – Tranh: Mai Tâm

xả

thức chớt.  gồng mình treo phố bão

nghe (văn) lồng lộng ở bên trời

ờ.  thì nắn nót câu.  nên chữ

tự diễn cho mình một nét bui

 

xuân xuân xuân xuân.  xuân.  hối hả

sáng ra nguyên đán nhớ bận quần

dài che khúc khuỷu ngoài chân tướng

mở then nghinh gió.  mặt phừng phừng

 

để nom thiếu nữ đầy tươi tắn

mừng tuổi cụ ông bát cửu tuần

đời dài.  tội tình chi bóp ngắn

xả láng quân bài một trận xuân

hoàng xuân sơn

19 tháng giêng tây 2017

 

 
gió.  và lịch

tặng H.T.

gió lịch chạy một vòng giáp năm

[gió thổi vù vù lịch rơi tá lả]

những tờ sương quyến lạnh ngoài sân

quyển giở mời trang không đáy

không còn nhớ nổi năm nào

mình làm gì ở đâu cuộc thôi nôi kỳ diệu

khêu về một khúc đời tái hiện nhân sinh

trong cơn mơ trầm trồ nguyên đán

tượng hình lập thể

phương và chiều đan rập nhau

ngực đồi cong

tay hơ lửa trời

nhận dạng băng sơn trong nồi nhiệt tán

vẫn là xuân con suối xanh dạ quang

nung cháy tia hàn thuỷ

một bầu sao dốc ngược

bầy thú người chạy quanh trai đàn vi tía

ngọn đèn tự kỷ

ám dần thiên thu

 

năm của những luống cày đêm.  nhớ

đâm dọc xuôi trữ lượng thất thời

rút hết khí tiết

và khuôn mặt vườn xanh trùm hương đãng

chiếc áo nâu trên lưng người gù

tổ quạ bù rối

tóc.  và mắt

hiển vinh từng giờ

người mất trí đi tìm diệu ngôn

trên đọa đày sông nước

 

phố lả ngọn cầu níu dài phương mơ

khi cảm nhận sắc trần của vai

gối về hàng hoa địa táng

cuốn sách đã tróc dần sơn gáy

manh hồng khải tú khi môi sực cười

búp sen ngọ

năm của gió.  và gió

tràn lấp địa đầu

 

hoàng xuân sơn

26 dec. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017