T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HươngKiềuLoan: Lời than của KOI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

77vay-dep

1414lung-lo

Koi than thở : Qúy vị biết không?  Bọn chúng em bơi lội tung tăng trong hồ, chờ tay cầm máy ấm ớ HKL này thu hình, HKL đã keo kiệt không cho chúng em ăn, rồi hình chụp chúng em thì bác ấy dấm dúi trong cái nhà kho tối thui, bắt bọn em chung sống với lũ sâu bọ, rắn và ruà, hỏi ra mới biết bọn họ cũng chung số phận bị ngược đãi . . .

(Xin bấm vào đây để đọc tiếp và xem hơn 40 bức hình về cá Koi trong bài)

Lời than của KOI

HươngKiềuLoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)T.Vấn 2016