T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi: Niệm khúc Oanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ngọn nến trong đêm – Tranh: Mai Tâm

(gởi Vấn) tinh mơ 24/1/2023

Thoáng..như mơ !
Một năm/ trời trở gió!!
Em đi về  một cõi/

rất riêng

Anh .. âm thầm
Một năm/ như đá
Ngày đi, về một cõi/

nhớ mênh mang

Ngọc Phi