T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ngọc tự: ngày em đi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

    (tặng Vấn và cũng để thay lời tiễn biệt Nguyễn Thị Kim Oanh)

 

thẫn thờ níu giữ tơ vương

quơ tay gối lạnh chiếu giường lạnh hương

em đi khuất biệt mù phương

thì thôi góc nhỏ thiên đường chờ nhau.

ngọctự 30.01.2022