T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc và Viết số 4&5

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tạp Chí Đọc và Viết Số 04, Bất Định Kỳ Tháng 9, 2021

MỤC LỤC SỐ 4

1-Leonard Cohen. Thơ & Nhạc Dịch. 2- Từ Chuyện Người Cắt Thịt. Phiếm Luận 3- Ở Một Nơi Khác. Thơ 4- Thấy Chúa Trong Dê. Suzanne Bradbeer, Kịch 10 phút. 5- Hiểu Được Bao Nhiêu Về Nỗi Buồn, Đặc Luận. 6- Lưỡi Dao Thợ Săn, Haruki Murakami.Truyện Ngắn. 7- Giới thiệu sách: Brief Answers To The Big Questions, Stephen Hawking. Ngu Yên dịch tiếp theo. Tại Sao Chúng Ta Phải Hỏi Những câu Hỏi Lớn?

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 05. Bất Định Kỳ Tháng 10, 2001

MỤC LỤC SỐ . Số đặc biệt về âm nhạc.

 1- Thử Thách Với Great American Songbook. James Marcus. Nguyễn Thảo dịch. 2- Tại Sao Chúng Ta Hát? Mario Benedetti. Thơ dịch 3- Bob Dylan. Nhạc Sĩ Nobel Văn Chương 2016 ? 4- Từ Hay Hát Đến Hát Hay. Phiếm Luận Phần I. Nghe Và Đánh Giá Tiếng Hát. Phiếm Luận Phần II. 5- Leng Lui Tên Gọi Người Đẹp. Elaine Chiew. Truyện Mã Lai, Dịch 6- Trước Khi Phù Sa, Là Bùn. Thơ 7- Hãy Vịn Âm Nhạc Mà Đứng Lên. 8- Bướm Đêm. Moths. Don Nigro. Kịch dịch. 9- Robert Schumann. Giới Thiệu và Dịch Nhạc. 10- Giới thiệu sách: Brief Answers To The Big Questions, Stephen Hawking. Dịch từng kỳ tiếp theo: “Có Thượng Đế Hay Không?”

Xin nhờ bạn đọc chuyển chiếc link này, bao gồm 11 bài viết, 5 tạp chí dịch thuật văn chương và 14 cuốn sách, đến các bạn đọc khác, nhất là các nhà nhiên cứu văn chương văn học thế giới và các sinh viên theo học văn chương và sáng tác. Xin chân thành cảm tạ.

Ngu Yên.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228