T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 5, 2021

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc và Viết số 4&5

Tạp Chí Đọc và Viết Số 04, Bất Định Kỳ Tháng 9, 2021 MỤC LỤC SỐ 4 1-Leonard Cohen. Thơ & Nhạc Dịch. 2- Từ Chuyện Người Cắt Thịt. Phiếm Luận 3- Ở Một Nơi Khác. Thơ 4- Thấy Chúa Trong Dê. Suzanne Bradbeer, Kịch 10 phút. 5- Hiểu Được Bao Nhiêu Về Nỗi Buồn,

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: LỚP LỚP/RẤT MÌNH

L Ớ P  L Ớ P {hàng hàng lớp lớp chưa về – nguyễn văn đông}   lớp này chạy lớp kia đuổi lớp này đùn lớp kia đẩy biết bao giờ những cái bẫy hết hung tàn quê hương ơi!   2 tháng mười, năm 21   R Ấ T M Ì N H

Đọc Thêm »

Nguyên Giác: Đọc Kinh Phật, nhớ Bùi Giáng

Bùi Giáng nhìn bởi Phan Tấn Hải Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời về nhà thơ Bùi Giáng. Người viết không có thẩm quyền gì, cả về Phật học và văn học. Trong những gì tôi được đọc và được nghe kể, hình như nhà thơ Bùi Giáng không còn tham sân

Đọc Thêm »
Lưu Trữ