T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Lật tung/Tình lượng/Tình lượng

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu

 

Lật tung

Lật tung chi tội rứa em
rớt rơi một thoáng anh thèm một năm
đừng rơi em nhé chỗ nằm
mà em đã tựa gốc rơm đã đời

Lật tung nhưng chỉ rạch vừa
em đừng động đến đạo bùa yểm anh
anh còn vài sợi quân xanh
không còn cơ hội để dành nữa đâu

Lật tung sương khói đời nhau
anh quen chịu đựng mảng màu xám đen
lật tung nhưng chớ thắp đèn
để anh kiếm lửa chiều nhen bếp lò

Lật tung những hẹn những hò
những đoạn tuyệt những thơm tho miếu chùa
những dâng hiến những hơn thua
lật tung hết thảy chỉ chừa lật anh

 

Tình lượng

Đàn bà tửu lượng ít cao
nhưng tình lượng chấp anh hào thi nhân
đàn ông đánh bạc gầy sòng
đàn bà tự kẻ phải lòng nhào vô

Những tên lãng tử giang hồ
chỉ ngon chén rượu hồ đồ mỗi khi
đàn bà ra vẻ nhu mì
non sông cũng mất huống chi cửa nhà

Người xưa khinh mạn đàn bà
cho nên nửa cõi san hà ngả nghiêng
Tây Thi với ả Điêu Thuyền
Phù Sai với gã Phụng Tiên nát nhàu

Đàn bà tình lượng xưa sau
chấp hiền nhân có ba đầu cũng tiêu

 

 

Anh & em

Anh gần chạm cổ lai hy
em xưa như vẫn còn y thuở nào
body vẫn rất thon cao
tóc đen chưa lẫn sợi nào trắng sương

Quên đi những chuyện chiếu giường
cố nhân cố sự cố hương cố tình
quên đi ngày tháng lưu linh
quên đi khanh tướng triều đình nát tan

Cuộc sum suê tới lúc tàn
Bụi tre vườn cũ vẫn còn mướt xanh

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021