T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: mùi cũ/răng độc/điêu thơ/vợ cũ thăm nhà hàng xóm/bốn kẻ cô liêu/truồng trớt/ngoại là mẹ xưa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Gió – Tranh: Thanh Châu

mùi cũ

mùi em
anh ngậm
múi sầu riêng

mùi mít lên men
mùi lỡ ghiền

mùi em múi mới
hương thơm lựng


cơn cớ gì ta
muốn nổi điên

răng độc
từ răng em cắn nhàu anh
bao thang thuốc vẫn không lành vết thương
nghĩ là toa cũ vô phương
tưởng toa mới sẽ cắt cơn.không ngờ…

điêu thơ

dáng mềm eo ấy môi xưa
giết ai cũng chết sao chừa tôi ra
tôi bây chừ rất điêu ngoa
chỉ yêu một nửa thôi là yêu luôn

vợ cũ
thăm nhà hàng xóm

mừng quýnh
nâng ly người cũ tới

thăm con
bỏ bụng mắm
không nhầm

con vẹt nhớ người
xưa nhái gọi

một người
thắt ruột
một người
câm

bốn kẻ cô liêu

ỷ giai nhân
em cướp người yêu

người phụ nữ kia
buồn rất nhiều

sao em không cướp tôi
luôn thể

để trên giường
bốn kẻ cô liêu?

truồng trớt

cuối năm truồng trớt ra sông
ngắm mênh mang nước trời không của mình
bấy bao áo váy nòi tình
quên đi chỉ nhớ lục bình trổ bông

ngoại là mẹ xưa

tặng các bà nội, ngoại đơn thân


ngoại rồi, mẹ nữa, răng không?

tóc mai chưa trở màu bông mô nà!

ngoại tươi roi rói nõn nà

đi thêm bước nữa ngoại là mẹ xưa.

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)

©T.Vấn 2022