T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Quy cố hương & Ngày về xứ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sông quê hương

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm

 

Quy cố hương

Tháng tư hề quy cố hương
Tóc đi giống mây đầu ngõ
Bồng bềnh như gió vung rơm
Tóc về còn ai lọ mọ
Góc nhà nhớ sững xa xăm

Tháng tư hề quy cố hương
Mẹ cha nằm sâu trong đất
Nắm nhau chôn cuối góc vườn
Người bú cuống nhau trắng tóc
Thẩn thờ mớ Hạ Tri Chương

Tháng tư hề quy cố hương
Người cũ ngại ngùng chạm mặt
Người mới bõ bèn gì ham
Quán xá đờn ca réo rắt
Ta chỉ muốn ăn gió nồm

Tháng tư hề quy cố hương
Bạn mời không ra quán nhậu
Nghĩ mình léo hánh mù phương
Còn biết bao đời tro trấu
Giữa buổi thanh bình nhiễu nhương

Tháng tư hề quy cố hương
Ngày đi bạn bầu lốm đốm
Ngày về hết thảy trắng sương
Cái loa vẫn treo đầu xóm
Nhưng đã là cái loa phường

Tháng tư hề quy cố hương
Ngồi với mộ em mới mất
Nói với tấm bia lạnh dường
như là có em ngồi đó
Cùng anh chia mút khúc xương

Tháng tư hề quy cố hương
Còn cái tháng tư nào nữa
Bà con lối xóm thân thương
Ta biết lấy gì trang trải
Đâu khác mấy tấm tranh xưa
Gió bão xoay vần tốc mái

Tháng tư hề quy cố hương
Tháng năm thành người nước khác
Làm sao giống như bèo giạt
Làm sao giống như gió sương
Làm sao như khách qua đường

Có ngọn đèn nào không tắt

Sugar Hill  1/4/2016

 

Ngày về xứ

Xứ người quen lạ không cần biết
Nghe tiếng sà vô quất mấy câu
Một bữa đã thành tay bạn cũ
Không bao giờ gặp, có sao đâu

Chẳng còn phân biệt Nam Trung Bắc
Cũng chẳng đôi co đạo vời đời
Ngóng chuyện biển Đông thù cướp đảo
Trẻ già ai nấy máu như sôi

Vợ bỏ hề chi buồn một phút
Chồng hư nhăng nhít kệ thây đời
Cúi xuống bàn chân buồn số kiếp
Mình nghèo nên phải chịu mà thôi

Chiu chắt mươi năm về một cú
Bạn xưa xe cộ chạy um làng
Thảng thốt bao người say đánh chén
Nói xàm bí tỉ bất buồn khan

Nhà mẹ tấm phên còn lủng lổ
Thằng bò con bướm ốm tong teo
Sân khấu dăm ba thằng nhọn mỏ
Phường tuồng tru mãi mấy câu điêu

Bạn hỏi cớ gì sang nước Mĩ
Khi đầu hai thứ tóc loe hoe
Trả vốn lời ngay không ngẫm nghĩ
Không đi uổng phí cái chuông rè

Xứ người đất khác quê người khác
Lăn lộn mười năm cũng xứ mình
Ngày trẻ lăn đùng ra kiếm bạc
Về già ráng rẩm cái linh tinh

Không có tiền to mừng chú bác
Thôi thì tiền cắc xả loanh quanh
Bạn rủ tưng bừng ta cáo bệnh
Ngày về nước Mĩ khỏi tanh banh

Đừng trách người xa sao thiếu sót
Thơ rời trăm cuốn đã hư danh

Sài Gòn đêm 4/4/16

 

 

 

 

©T.Vấn 2018