T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Ba 31, 2018

Phạm Đức Nhì: BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP

Tranh: Thanh Châu (Bài 3 trong loạt bài về Hồn Thơ) Thi Pháp Là Gì? Trong ebook Toàn Cảnh Thi Pháp Học của GS/TS Trần Đình Sử có hai định nghĩa thi pháp học đáng chú ý: 1/ V. Girmunski : “Thi pháp học là khoa học nghiên cứu thi ca (tức là văn học)

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: Quy cố hương & Ngày về xứ

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm   Quy cố hương Tháng tư hề quy cố hương Tóc đi giống mây đầu ngõ Bồng bềnh như gió vung rơm Tóc về còn ai lọ mọ Góc nhà nhớ sững xa xăm Tháng tư hề quy cố hương Mẹ cha nằm sâu trong đất Nắm nhau

Đọc Thêm »
Lưu Trữ