T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: ĐÊM GIAO THỪA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hoa mai dưới tuyết – Tranh: Mai Tâm


.
Có được gì đời lưu vong đất khách?
Ngoài vết thương sâu kín giấu trong lòng
Năm mới về nhức nhối lắm biết không?
Bao năm nữa? Quê hương bao năm nữa!
.
Bông tuyết trắng rơi rơi ngoài song cửa
Đêm giao thừa gió luồn lạnh qua khe
Rượu lữ thứ tay nâng mừng năm mới
Sao đắng môi? Lại lỗi hẹn câu thề!
.
Đã bao năm kể từ ngày dâu bể
Người xa người bỏ lại mảnh tình quê
Đời luân lạc đêm ba mươi nâng chén
Ta chúc ta sao lòng bỗng não nề!
.
Đêm đất khách giao thừa trời tuyết lệ!
Nhớ nắng xưa hồng thắm Tết quê nhà
Cố nhân ơi! Đón xuân nơi xứ lạ
Người phương nào? Lệ tuyết trắng thiết thê!
.
Dòng đời đó biết khi nao quay lại?
Cố hương ơi! Chờ ta nhé… ngày về!
.
Nguyên Lạc