T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sông quê hương – Tranh: Mai Tâm

 

Đàn kêu tích tịch tình tang
Giữa đêm “Dạ Cổ Hoài Lang” khơi buồn *

 

.
Sông vàng dải lụa trăng tuôn
Níu người sao vội xuôi nguồn từ ly?
Từ ly thôi nhé biệt ly
Câu ca vọng cổ người đi buốt lòng
.
Quê hương vẫn mãi dòng sông
Gành Hào đêm vắng vời trông lệ trào
Đêm thanh vọng tiếng nhạc rầu
Tình lang thương nhớ nỗi sầu lời ca
.
Lưu vong nhớ tiếng đàn cò
Từng đêm nhức nhối huyễn mơ câu tình
Đàn kêu tích tịch tình tang
Cố nhân có biết nỗi lòng tha hương?
.
Nguyên Lạc
……………..
* – Đàn kêu tích tịch tình tang- Truyện Thạch Sanh
– Đường dù xa ong bướm/ Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang/ Ðêm luống trông tin bạn…(Dạ Cổ Hoài Lang -Cao Văn Lầu)

 

 

 

©T.Vấn 2020