T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

February 28, 2020

Nguyên Lạc: QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG

Sông quê hương – Tranh: Mai Tâm   “Đàn kêu tích tịch tình tang” Giữa đêm “Dạ Cổ Hoài Lang” khơi buồn *   . Sông vàng dải lụa trăng tuôn Níu người sao vội xuôi nguồn từ ly? Từ ly thôi nhé biệt ly Câu ca vọng cổ người đi buốt lòng . Quê

Đọc Thêm »
Lưu Trữ