T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: THÁNG TƯ BIỂN TÍM/THÁNG TƯ RƯỚI RƯỢU CHIÊU HỒN/MẶC NIỆM THÁNG TƯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Sóng – Tranh: Mai Tâm

.

THÁNG TƯ BIỂN TÍM
.
Quê hương ngút mắt vời phương đó
Thăm thẳm mây trôi tận cuối trời!
Tháng tư đầy mắt người lữ thứ
Thống thiết mùa về cố nhân ơi!
.
Đã cố dặn lòng thôi đi tôi
Ra đi là đã biệt li rồi!
Thôi nhé chỉ còn trong tâm tưởng
Ai người giữ được áng mây trôi?
.
Vô thường nhân thế huyễn mộng thôi
Chia biệt thanh xuân nát mộng đời!
Tháng Tư cuồng nộ mùa bão nổi
Tàn nhẫn cợt đùa ước hẹn đôi!
.
Đại dương thăm thẳm nhìn đâu thấy!
Quê nhà xa ngái cuối phương đoài
Biển tím hoàng hôn hồn tôi tím
Ai sẻ chia tôi nỗi sầu này?!
.
Cố hương lam khói vời phương ấy
Vẫn mãi trong tôi bóng nguyệt đầy
Cố nhân mất dấu tìm đâu thấy
Đêm đêm điệp mộng dáng liêu trai!
.
Tháng Tư ngấn lệ màu mắt ấy
Thê thiết khanh ơi nỗi tình hoài
Tháng Tư dâu bể dòng lệ tím
Thôi nhé người rồi áng mây bay!
.
Bao năm rồi đó đời cô lữ
Thất chí Hồ trường khóc tàn phai!
Tháng tư biển tím hoàng hôn tím
Thì thào bãi vắng sóng bi ai!
.
Tháng tư ra biển trời nước tím
Biếc tím hồn này tri kỷ ơi!
Da diết thông ru chiều thê thiết
Miên viễn phương trời sao chia say?!
.
THÁNG TƯ RƯỚI RƯỢU CHIÊU HỒN
.
1.
Bao năm rồi đó một thời
Một thời thống hận một trời can qua
Tháng Tư ngày đó xót xa
“Quăng bào tháo giáp lệ nhòa ngó nhau”
“Vá trời lấp bể” còn đâu?
Thôi rồi vỡ mộng nát câu tình người
.
Tang thương cuộc thế đổi dời
Bao năm khổ hận tàn đời “rừng sâu”
Dã nhân về lại tìm nhau
Đường xưa hụt hẫng phố màu máu tim
Bể dâu tan tác khôn tìm
Người xa phương viễn kẻ chìm trùng dương!
.
2.
Tha hương cơm áo sống mòn
Sâu trong ký ức vết thương cuộc nào
Tháng tư về lại rồi sao?
Về chi nhức nhối nỗi đau lòng này!
Mắt đầy cố lí phương mây
Hình như âm vọng bi ai nghìn trùng
Tà dương mắt đỏ mông lung
Cố nhân có nhớ Hồ trường cùng ngâm?
Trời nam nghìn dặm thẳm
Non nước một màu sương
Trời đất mang mang ai người tri kỷ?
Lại đây cùng ta cạn một Hồ trường”
“Hồ trường! Hồ trường! Hồ trường!
Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ
hà tất cùng sầu đối cỏ cây”
 [*]
Lưu vong thất chí mời ai?
Tìm đâu tri kỷ mà say Hồ trường?!
.
3.

Động chiều tám sải hồng chung
Lời kinh: Sinh. Tử. Có. Không… Vô thường
Rượu này thay một nén hương
Đắng cay ta rưới chiêu hồn người xưa!
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?
” [**]
Tháng Tư chia biệt tình nhau!
Vĩnh li nào chẳng thương đau trùng trùng?
Cố nhân đây chén tình chung
Rượu nghiêng ta rưới nỗi lòng Tháng Tư!


[*] Những lời thơ Hồ trường – Nguyễn Bá Trác
[**] Nguyễn Du

.

MẶC NIỆM THÁNG TƯ
.
Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào
Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau
” [*]
.
Nhớ người cùng chiến hào xưa
Khói sương hình bóng tan nhoà hư không!
Còn ai?
Chiều lạnh mênh mang!
Hoàng hôn đầy mắt, phiêu bồng mây trôi!
.
Tháng tư!
Lại Tháng Tư rồi!
Phương trời miên viễn hẳn người có vui?
Này đây!
mặc niệm ngậm ngùi
Và đây!
Nâng chén li bôi ta mời!
.
Chuông chùa đồng vọng chiều rơi
Thoảng trong gió lạnh đôi lời tử sinh!
Thế gian “bào ảnh phù sinh”
Kinh rằng: “Vạn pháp giai không” Phật đà
.
Hình như âm vọng thiết thê
Cung trầm trách hận tỉ tê muôn trùng!
Cố nhân ơi chén tình chung
Rượu nghiêng ta rưới nỗi lòng Tháng Tư!
………..
[*] thơ hà huyền chi

Nguyên Lạc

©T.Vấn 2022