T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: tết, đọc thơ Hồ Xuân Hương

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Bùi Xuân Phái minh họa thơ HXH)

 

 

rạo rực mùa xuân đến

hồn người cùng thăng hoa

đọc thơ bà nâng chén

tình gái xuân lụa là

 

nầy là da với thịt

nầy là vú với mông

sướng sao ba ngày tết

ngâm cá chậu chim lồng

 

trời cho thân diễm tuyệt

hào kiệt còn buông gươm

đỏ lòm hang hoen hoét*

mộng làm gì  quân vương…

 

phành da ra ba góc

mát mặt quân tử dòm

có thương thì đóng cọc

hai mảnh hỏm hòm hom

 

tiếc cho đời xuân nữ

lại phải lấy chồng chung

chờ anh hùng nếm thử

sao chẳng đụng cột mùng

 

trai ưng đu gối hạc

gái ngửa lòng lưng cong

quần hồng bay tứ tác

chân ngọc nằm song song

 

chơi cờ người thiếp bí

chàng nhảy ngựa chân lên

tốt trên đầu dú dí

hai xe đành hai bên…*

 

…ba ngày xuân thư thả

đọc thơ bà xả hơi

thở ra thân mệt lả

mai cúc vàng lả lơi

 

ngẫm ra bà nói ngược

tứ khoái trời ban ra

ai chọn gì cũng được

tôi chọn thằng… thứ ba…

 

nguyễn minh phúc

* ý thơ Hồ Xuân Hương

 

 

 

 

©T.Vấn 2020