T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: SƯƠNG MÙ ĐỘ XƯA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Inline image 1

Xứ người tháng Chạp mù sương

Dã quỳ chẳng thấy ven đường quê xưa

Quê mình còn chút nắng mưa

Hong khô tóc ướt tình đưa mắt tình

Xứ người phố xá riêng mình

Lặng riêng một cõi xóa nghìn nỗi đau

Hoa vàng giữ lại đời nhau

Nét duyên con gái nhiệm mầu gót sen

Để ngày em bước qua thềm

Có ai gói áo lụa đêm cất dành

Trời sinh chi mớ trầu xanh

Hồng nhan ngoảnh lại thôi đành kiếp sau

Ừ- Em nay đã bạc đầu

Như màu sương đổ gác lầu trọ xa

Đêm nghe phố núi vàng hoa

Những se sắt lạnh nở ra xuân thì

Xứ người xa lắc… em đi

Nhỡ mai không gặp lấy chi đền bù

Cuộc tình giờ đã thiên thu

Xứ người chẳng có sương mù độ xưa

 Như Thương