T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: THÁNG TƯ, NƯỚC NON VỀ ĐÂU…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1.

Bài thơ nào cho Tháng Tư bão lửa

Khi nước non nặng trĩu một màu tang

Núi sông kia, giang sơn còn đâu nữa

Sóng biển gầm nỗi uất hận: Tan hàng!

2.

Đừng hỏi nữa, buổi tan đàn xẻ nghé

Mai ta về gom xương lại gọi hồn

Đoàn hùng binh buổi ra đi còn trẻ

Phút liệt oanh Trời Đất phủ mộ chôn

3.

Mất yên cương, ngựa lồng vang câu hí

Dấu máu loang người lính trận muôn phương

Trận cuối cùng đạn bom về phố thị

Tháng Tư nào máu lệ khóc đoạn trường

4.

Dòng tóc lệch trái tim buồn: Quả phụ!

Đôi mắt anh: Yêu nước và yêu em

Em bây giờ dạ ôm con, ru ngủ

Hết đợi chồng hỏa châu sáng trời đêm

5.

Tháng Tư này: Em khóc và tôi khóc

Dân tộc mình bao giờ hết tang thương

Để ta về thăm lại từng cột mốc …

Của quê hương và của bãi chiến trường

 

Như Thương

(Tháng Tư Quốc hận 1975-2021)

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021