T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Anh Dũng: TƯỞNG NIỆM THI SĨ CUNG TRẦM TƯỞNG (1932-2022)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thi sĩ Cung Trầm Tưởng, tác giả “Một Hành Trình Thơ – 1948-2018”, đã từ biệt dương thế ngày 9 tháng 10 năm 2022, tiểu bang Minnesota, USA. Ông là một trong những Thi sĩ hàng đầu của Miền Nam Việt Nam. Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, đồng đội, đồng hương…

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************

CUNG TRẦM TƯỞNG THEO DÒNG THỜI GIAN …