T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Sử Mặc: một ngày dị hợm

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

_mg_8150

Ảnh: Lưu Na

 

hang ổ

 cắm ổ phiên cách truy lùng

ngoài khung cát cứ giật tung hình hài

mê luống đời.  ôm.  choàng vai

nhân vật xốc tới hàng hai nhiệt tình

gỡ thử trần truồng thoại kinh

bôi xoá trắng toát chùng chình thụ thai

lại sinh ai oán kèo nài

một tên.  chặn nút.  một lòi kiêu binh

đạo biên sút vó công thành

mốt mai gỡ gạc hùng anh bản lề

 

 

oản(g)

thỉnh thoảng thi thoảng ủng oảng

thủng thỉnh đời mình rơi loảng xoảng

bàn chưn.  ôi bất tuân bàn tay

tiền thì bất nhất.  hậu thì đoản

 

 

à lôn

mấp mé trời thu đông

lạnh lắm.  một thân giường

quờ tay ôm khoảng trống

rúc mình.  cũng như không

 

 

điên (.)

nhiều khi nghĩ thiệt tào lao

nhiều khi không nghĩ càng tào lao hơn

điền vô chỗ trống.  thì điền

cái tên.  và một chút điên cấp kỳ

 

 

ghét tồ

ừ thì tụm lại với nhau

cứ nên chòm xóm cứ bàu đoàn theo

cuộc đời vẫn cứ cheo leo

đứng.  đi.  chạy.  nhảy.  leo trèo.  thiệt ra . . .

Sử Mặc

hai tháng mười một 2016

 

©T.Vấn 2016