T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Đức Phổ: 10 BÀI VỊNH ANH HÙNG DÂN TỘC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hồ trường – Tranh: Thanh Châu

10 BÀI VỊNH ANH HÙNG DÂN TỘC

1. Hai Bà Trưng

Tên tuổi vang lừng cả sử xanh

Cùng em tụ nghĩa, dấy hùng binh
Rửa thù máu đổ lòng không tiếc
Phục quốc thây phơi dạ cũng đành
Một trận kinh hoàng tan tác giặc
Ba năm lẫm liệt rỡ ràng danh
Giống dòng Lạc tướng vùi sông Hát
Trưng Nữ Anh Hùng mãi hiển linh!

.

2. Bà Triệu 

Trí mưu há dễ kém râu mày
Dũng lược hơn người, thử vận xoay
Muốn chém cá kình, đè sóng dữ
Chẳng làm tỳ thiếp, sống nhờ ai

Múa gươm, xông trận như thần tướng
Cồng đánh, voi gầm tựa sấm oai
Hai mấy mùa xuân đời thoáng chốc
Ngàn năm hậu thế miếu đền xây.

.

3. Lý Thường Kiệt

Hậu Lý danh vang bốn cõi ngoài
Tướng quân anh dũng trổ thần oai
Ung Châu đột phá tan chước quỷ
Như Nguyệt thư hùng diệt kẻ sai
Chế Cũ sa cơ đành quy thuận
Quách Quỳ thất thế phải chuồn ngay
Bình Chiêm, phá Tống công cao ngất
Quốc tính vua ban Thái úy Ngài

.

4. Trần Hưng Đạo

Ba lần đánh bại giặc Nguyên-Mông

Đại Việt anh hùng Đệ Nhất Ông
Vạn Kiếp xác thù phơi chật núi
Bạch Đằng máu giặc chảy tràn sông
Đại Vương hùng chí rao lời hịch
Tướng giặc kinh tâm rúc ống đồng
Vì nước, thù nhà không nhắc đến
Danh lưu muôn thuở nước non Hồng.

.

5. Vua Lê Thái Tổ

Vung gươm Đại Nghĩa diệt hung tàn

Bởi ghét giặc Minh lũ sói lang
Trước tiến vào Nam thâu đất Nghệ
Sau tràn ra Bắc hãm Đông Quan
Liễu Thăng đại bại tiêu hồn phách
Phương Chính sa cơ quỵ gối hàng
Mở rộng lòng nhân tha tướng giặc
Danh hùng sử sách mãi còn vang.

.

6. Nguyễn Trãi

Khắp chốn non sông khói lửa trần

Một mình giã biệt Ải Nam Quan
Gia thù khắc cốt xương nào thấm
Quốc hận sôi tim máu đã chan
Dâng sách Bình Ngô trừ giặc nước
Soạn bài Đại Cáo chúc giang san
Công thành danh toại về quy ẩn
Danh sử ngàn thu chẳng lụn tàn

.

7. Vua Quang Trung

Cởi áo nông dân khoác chiến bào
Dựng cờ Minh Chủ kết tâm giao
Vào Nam mấy bận danh lừng lẫy
Ra Bắc bao lần trí lược thao
Khiếp vía Càn Long xuân KỶ Dậu
Kinh hồn Trịnh-Nguyễn tháng ngày nao
Chiến chinh trăm trận không lần bại
Thiên hạ anh hùng sánh được bao?

.

8. Vua Gia Long

Nước mất nhà tan vận khốn cùng

Nằm gai nếm mật chẳng nao nung
Bôn ba hải ngoại mong cầu viện
Gom góp tàn binh quyết phục hưng
Cảnh Thịnh bất tài nên chuốc nhục
Nguyễn Vương bền chí xứng anh hùng
Việt Nam từ đó liền sông núi
Khai nghiệp truyền đời đỉnh đỉnh chung.

.

9. Trần Bình Trọng

Công hầu đất giặc chẳng hề tham

Ngạ quỷ quê cha vẫn muốn làm!
Mấy trận oai hùng kinh tướng Bắc
Một đời khí dũng ngút trời Nam
Lòng trung đã tạc vào thiên sử
Dạ đảm còn truyền mãi vạn năm
Vì nước lợi danh không khuất phục
Hồn thiêng sáng tựa ánh trăng rằm.

.

10. Phan Chu Trinh

Lập chí bình sinh cứu vớt đời

Xem thường danh lợi áng mây trôi
Hô hào Dân Chủ vì nòi giống
Khuyến khích Canh Tân giúp thế thời
Ái quốc tấm gương soi vạn thuở
Vị dân chánh nghĩa rạng muôn nơi
“Chí Thành Thông Thánh”  lời tâm huyết
Hào khí anh hùng mãi sục sôi.

tranducpho

©T.Vấn 2022