01/24/2015
HươngKiềuLoan : PPS Một Đời –Người về từ lòng đất

Xin Bấm Vào Đây Để Mở

HươngKiềuLoan : PPS Một Đời –Người về từ lòng đất

Picture1

clip_image002_thumb.jpg

Hàng triệu năm soi mòn, khiến đá tạo thành chiếc cầu thiên nhiên

nên người ta đã cho thạch động cái tên:

NaturalBridgeCaverns

Trong động luôn luôn tối, ánh sáng leo lét từ vài hốc đá hắt ra chỉ lờ mờ soi lối đi

một khoảng rất ngắn dăm bước.

clip_image004

clip_image006

 

 

 

 

©T.Vấn 2015