T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 24, 2015

HươngKiềuLoan : PPS Một Đời –Người về từ lòng đất

Xin Bấm Vào Đây Để Mở HươngKiềuLoan : PPS Một Đời –Người về từ lòng đất Hàng triệu năm soi mòn, khiến đá tạo thành chiếc cầu thiên nhiên nên người ta đã cho thạch động cái tên: NaturalBridgeCaverns Trong động luôn luôn tối, ánh sáng leo lét từ vài hốc đá hắt ra chỉ

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 69)

Tuyển tập thơ đầu tiên Lê Quý Đôn soạn bộ Toàn Việt thi lục, sách soạn xong năm Mậu Tý 1768 thời vua Lê Hiển Tông. Gồm 20 quyển với 897 bài thơ của 73 tác giả từ thời Lý đến thời Trần. Lê Quý Đôn người làng Diên Hà, trấn Sơn Nam hạ (Thái

Đọc Thêm »
Lưu Trữ