09/03/2010
70 Năm Tình Ca (19)- Ngọc Bích, Xuân Tiên . . .

 

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

Nhạc sĩ Ngọc Bích

Nhạc sĩ Xuân Tiên

©T.Vấn 2010