10/04/2010
70 Năm Tình Ca (34) – Lê Dinh

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

ns-le-dinh-a