10/04/2010
70 Năm Tình Ca (36) – Lam Phương

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

lam phuong