10/05/2010
70 Năm Tình Ca (45) – Nhật Ngân

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

nhat ngan