10/05/2010
70 Năm Tình Ca (47) – Đỗ Lễ, Bảo Thu

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

do le

Nhạc sĩ Đỗ Lễ

bao thu

Nhạc sĩ Bảo Thu