10/05/2010
70 Năm Tình Ca (54)- Trầm Tử Thiêng 1

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

tram tu thieng 1