10/05/2010
70 Năm Tình Ca (59)- Trịnh Công Sơn 2

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

tcs 2

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly