10/08/2010
70 Năm Tình Ca (63)- Ngô Thụy Miên 1

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

ngo thuy mien 1